Internet partner

 • Po?etna
 • Rezervacijski sustav

  • Book

   Za hotele


   Inovativno rješenje koje pretvara stranice hotela u pravi prodajni kanal.


   • mogu?nost direktne naplate putem kreditnih kartica
   • kompletna kontrola nad ponudom
   • definirate razli?ite popuste i akcije, koji se odmah obra?unavaju za goste...

   minicard2

   Za male iznajmljiva?e


   U kombinaciji sa PayPalom diže poslovanje apartmana na višu razinu.


   • naplata predujma preko Interneta
   • novac stiže na Vaš ra?un
   • cijene se same obra?unavaju

   flayer

   Za agencije


   Snažno rješenje koje vas bolje povezuje s  iznajmljiva?ima i omogu?uje direktno rezerviranje.


   • svi vaši iznajmljiva?i mogu dobiti za sebe isto rješenje
   • kad iznajmljiva? ažurira zauzetost ili cijenu, automatski novo stanje dobiva i agencija
   • povezujemo se s Vašom postoje?om stranicom!

   card2

   Za udruge i portale


   Udruge iznajmljiva?a i Internet portali mogu poboljšati svoje stranice uvo?enjem rezerviranja.


   • prilago?eno kako direktnom rezerviranju, tako i radu na upit
   • jednostavno za korištenje
   • razli?iti tipovi iznajmljiva?a   Pogledajte naše reference


 • Distribucija smještaja

  • Book

   Prema Internet stranicama i agencijama


   Rješenje koje vam omogu?uje da se prodajete na velikom broju vode?ih portala. Booking.com, Expedia, Venere, HRS, ...


   • cijene i zauzetost održavate na jednom mjestu
   • iznajmljena soba, automatski se zatvara na svim kanalima
   • tehnologija radi za Vas, a Vi zara?ujete!

   minicard2

   Prema Globalnim distribucijskim sustavima


   Dovedite vaš objekt na stol preko 500000 putni?kih agenata u svijetu i sva 4 GDS-a (Amadeus, Sabre, Galileo i WorldSpan)


   • mreža izvrsno funkcionira u gradskim centrima
   • svima dajete iste cijene i proviziju
   • najboli na?in da svi putni?ki agenti do?u do Vas


   Pogledajte naše partnere u distribuciji


 • Pove?anje prometa

  • Book

   Poboljšanjem pozicije stranice na pretraživa?ima (SEO)


   Jedino uz kvalitetno prilago?enu stranicu pretraživa?ima mogu?e je napraviti uspješnu marketinšku akciju na Internetu.
   Prilagodite svoju stranicu ve? danas te dovodite na nju goste trajno i povoljno!


   • optimiziramo Vaše stranice za pretraživa?e
   • pove?avamo vašu vidljivost na Internetu

   minicard2

   Marketinškim kampanjama za Google, Facebook i lokalne portale


   plasirajte Vaše smještajne kapacitete direktno prema gostima koji ih upravo traže!


   • budite vidljivi na Google-u!
   • do?ite do gostiju putem Facebooka (750.000.000+ korisnika)
   • prodajite smještaj preko affiliate preprodava?a


   Pogledajte naše partnere u distribuciji


 • Izrada stranica
 • Kontakt
Nalazite se ovdje: PoÄŤetna Pove?anje prometa

 • Zašto SEO?
 • Ĺ to je SEO?
 • Garancija
 • Reference
 • Paketi

VAŠA INTERNET STRANICA JE NAJISPLATIVIJI PRODAJNI KANAL!

Ako ste dobro pozicionirani na Internet tražilicama/pretraživa?ima, to je kao da imate du?an u najprometnijoj ulici u gradu. Više ljudi ga posje?uje i više ljudi kupuje!

Za rezervacije preko Vaše stranice ne pla?ate proviziju agencijama i drugim posrednicima.

Kada je Vaša stranica dobro pozicionirana na pretraživa?ima, ne morate trošiti novac na reklame kako bi privukli potencijalne kupce tj. goste.

Posjetitelji koji ovim putem do?u do Vaše stranice traže upravo ono što im nudite i ve?a je vjerojatnost da ?e kupiti tj. odsjesti kod Vas.


OPTIMIZACIJA INTERNET STRANICE I POBOLJŠANJE VEZA PREMA NJOJ

SEO je optimizacija stranice za pretraživa?e/tražilice u svrhu postizanja što bolje pozicije na njima.

Radi se u dvije faze:

 • unapre?ivanjem Vaše Internet stranice da bude bolje prilago?ena pretraživa?ima
 • poboljšanjem broja i kvalitete veza s drugih stranica prema Vašoj stranici

Sastoji se od sljede?ih poslova:

 • Analize Vaših Internet stranica i usporedbe s najboljom konkurencijom
 • Istraživanja klju?nih rije?i
 • Izmjena Vaše Internet stranice
 • Pisanja ?lanaka za tražilice
 • Prijave na tražilice
 • Izgradnje linkova i popularnosti

Preporu?ljivo je da se optimizacija stranice za tražilice/pretraživa?e radi barem godinu dana kako bi se postigli optimalni rezultati.

NAŠ NA?IN RADA NAJBOLJA JE GARANCIJA USPJEHA

 1. Zajedni?ki definiramo ciljeve koji se žele posti?i u periodu od godinu dana tj. koja pozicija se želi posti?i za pojedine klju?ne rije?i.
 2. Analizom stranice i konkurencije utvr?ujemo, a onda i napravimo promjene na Vašoj stranici.
 3. Redovno dodajemo nove veze prema Vašim stranicama.
 4. Jednom mjese?no dobivate izvještaj o postignutim rezultatima i pomacima u odnosu na protekli mjesec.

Nitko, pa ni mi, ne može vam 100% jam?iti da ?e se Vaša Web stranica pojaviti na prvoj stranici s rezultatima pretraživanja. Pretraživa?i stalno mijenjaju na?ine na koje ocjenjuju kvalitetu stranica, konkurencija je sve brojnija, pogotovo u turizmu.

Me?utim, kvaliteta stranica vezanih za turizam koje zajedno s partnerima posjedujemo te dosadašnje iskustvo daje nam veliku sigurnost da ?emo zacrtane ciljeve i ostvariti.

NAJBOLJE REFERENCE SU VE? OSTVARENE POZICIJE NA TRAŽILICAMA U TURIZMU

Tražilica Jezik Klju?na rije? Pozicija
www.google.de njema?ki Kroatien 3
www.google.de njema?ki Kroatien Urlaub 4
www.google.dk danski Kroatien 2
www.google.dk danski Ferie Kroatien 1
www.google.se švedski Semester Kroatien 1

Ukupno:

 • Prve 3 pozicije na više od 100 popularnih klju?nih rije?i vezanih uz odmor u Hrvatskoj
 • Više od 60 informativnih Web stranica za turiste o Hrvatskoj na 8 stranih jezika
 • Više od 100.000 jedinstvenih posjetitelja mjese?no direktno sa Google tražilice
Detaljne reference šaljemo na upit.

NA?INI KORIŠTENJA I PAKETI

 1. PAKET „START“ (osnovne klju?ne rije?i) - neograni?eno klijenata

  Primjer klju?nih rije?i (1-3) za koje se o?ekuje Top 10 pozicija nakon godinu dana:

  • Ime Hotela + Grad (Hotel Globo Split)
  • Ime Hotela (Hotel Globo)
  • Ime + Grad (Globo Split)
 2. PAKET „MIDI“ (srednje klju?ne rije?i) – samo 3 klijenta u istom mjestu

  Primjer klju?nih rije?i (1-3) za koje se o?ekuje Top 10 pozicija nakon godinu dana:

  • Sve iz START paketa +
  • Family Hotel in "City" (Family Hotel in Split)
  • Boutique Hotel in "City" (Boutique Hotel in Split)
  • Top/Best Hotel in "City" (Top/Best Hotel in Split)
 3. PAKET „PRO“ (jako tražene klju?ne rije?i) – samo 3 klijenta u istom mjestu

  Primjer klju?nih rije?i (1-2) za koje se o?ekuje Top 10 pozicija nakon godinu dana:

  • Sve iz MIDI paketa +
  • Hotel in "City" (Hotel in Split)
  • Hotel in "City" + Croatia (Hotel in Split Croatia)
next
prev

Pošalji upit za pove?anje prometa poboljšanjem pozicije
Internet stranica na pretraživa?ima (SEO)
 

O Internet partneru

 • Lokacija
 • O nama
 • Strategija
 • Vrijednosti


Pon - Pet | 9 - 16
+385.21.339.568

BookingIT -> Internet Partner d.o.o.

Svoje djelovanje otpo?eli smo kao Booking IT, tvrtka osnovana 2005. godine sa sjedištem u Splitu, s ciljem pružanja informati?kih usluga u turizmu.
Višegodišnji rad na tom polju rezultira s više proizvoda za online poslovanje turisti?kih subjekata te zbog potreba rastu?eg poslovanja 2007. godine oformljavamo tvrtku Internet Partner d.o.o. koja dodatno proširuje informati?ke djelatnosti na turizam.
Internet partner postao je vode?i pružatelj tehnologije u industriji putovanja u regiji.

Primjenom naprednih informacijskih tehnologija u turizmu upoznali smo probleme koje mu?e poduzetnike i tvrtke svih veli?ina. Ista iskustva odlu?ili smo primijeniti i na druge grane privrede i tako pružiti svima mogu?nost da svoje poslovanje prenesu na Internet.

VIZIJA
Internet partner ?e biti globalno poduze?e posve?eno izgradnji i stalnom unapre?ivanju IT proizvoda i usluga za rezerviranje i distribuciju smještaja te poboljšanje hotelske prodaje.

 

MISIJA
Olakšati proces rezerviranja i distribucije smještaja, poboljšati prodajne uspjehe svih naših korisnika!
STRATEGIJA
Konstantnim poboljšavanjem usluga online rezerviranja i distribucije pružiti našim klijentima odgovor na izazove kontinuirane promjene tehnologije i na?ina poslovanja.
Naša strategija po?iva na uspostavljanju dugoro?nih partnerskih odnosa s klijentima i dobavlja?ima.

KVALITETA

Težimo visokom stupnju kvalitete u svemu što radimo.

ORIJENTACIJA NA KORISNIKA

Korisnik je klju?an faktor u ostvarivanju vizije stalnog unapre?ivanja IT proizvoda i usluga za rezerviranje. Zbog toga težimo da bude na prvom mjestu u svim našim interakcijama. Ostvarivanje dugoro?nog partnerstva s korisnicima jedini je poslovni model koji garantira trajni uspjeh!

ETIKA

Vodimo se najvrijednijim eti?kim na?elima u svim našim odnosima.

DOPRINOS

Težnja nam je doprinositi dioni?arima, zaposlenicima, okolini u kojoj djelujemo i, naravno, našim korisnicima.