Internet partner

 • Po?etna
 • Rezervacijski sustav

  • Book

   Za hotele


   Inovativno rješenje koje pretvara stranice hotela u pravi prodajni kanal.


   • mogu?nost direktne naplate putem kreditnih kartica
   • kompletna kontrola nad ponudom
   • definirate razli?ite popuste i akcije, koji se odmah obra?unavaju za goste...

   minicard2

   Za male iznajmljiva?e


   U kombinaciji sa PayPalom diže poslovanje apartmana na višu razinu.


   • naplata predujma preko Interneta
   • novac stiže na Vaš ra?un
   • cijene se same obra?unavaju

   flayer

   Za agencije


   Snažno rješenje koje vas bolje povezuje s  iznajmljiva?ima i omogu?uje direktno rezerviranje.


   • svi vaši iznajmljiva?i mogu dobiti za sebe isto rješenje
   • kad iznajmljiva? ažurira zauzetost ili cijenu, automatski novo stanje dobiva i agencija
   • povezujemo se s Vašom postoje?om stranicom!

   card2

   Za udruge i portale


   Udruge iznajmljiva?a i Internet portali mogu poboljšati svoje stranice uvo?enjem rezerviranja.


   • prilago?eno kako direktnom rezerviranju, tako i radu na upit
   • jednostavno za korištenje
   • razli?iti tipovi iznajmljiva?a   Pogledajte naše reference


 • Distribucija smještaja

  • Book

   Prema Internet stranicama i agencijama


   Rješenje koje vam omogu?uje da se prodajete na velikom broju vode?ih portala. Booking.com, Expedia, Venere, HRS, ...


   • cijene i zauzetost održavate na jednom mjestu
   • iznajmljena soba, automatski se zatvara na svim kanalima
   • tehnologija radi za Vas, a Vi zara?ujete!

   minicard2

   Prema Globalnim distribucijskim sustavima


   Dovedite vaš objekt na stol preko 500000 putni?kih agenata u svijetu i sva 4 GDS-a (Amadeus, Sabre, Galileo i WorldSpan)


   • mreža izvrsno funkcionira u gradskim centrima
   • svima dajete iste cijene i proviziju
   • najboli na?in da svi putni?ki agenti do?u do Vas


   Pogledajte naše partnere u distribuciji


 • Pove?anje prometa

  • Book

   Poboljšanjem pozicije stranice na pretraživa?ima (SEO)


   Jedino uz kvalitetno prilago?enu stranicu pretraživa?ima mogu?e je napraviti uspješnu marketinšku akciju na Internetu.
   Prilagodite svoju stranicu ve? danas te dovodite na nju goste trajno i povoljno!


   • optimiziramo Vaše stranice za pretraživa?e
   • pove?avamo vašu vidljivost na Internetu

   minicard2

   Marketinškim kampanjama za Google, Facebook i lokalne portale


   plasirajte Vaše smještajne kapacitete direktno prema gostima koji ih upravo traže!


   • budite vidljivi na Google-u!
   • do?ite do gostiju putem Facebooka (750.000.000+ korisnika)
   • prodajite smještaj preko affiliate preprodava?a


   Pogledajte naše partnere u distribuciji


 • Izrada stranica
 • Kontakt
Nalazite se ovdje: PoÄŤetna Politika privatnosti

Politika privatnosti

Internet partner ozbiljno shva?a privatnost podataka. Internet partner obvezuje se poštovati privatnost svojih korisnika i njihovih gostiju, klijenata i partnera.

Ova pravila o privatnosti objašnjavaju tko smo, kako prikupljamo, dijelimo i upotrebljavamo Osobne podatke i kako možete ostvariti svoje pravo na privatnost.

Ova pravila podijeljena su u 5 dijelova kako bi vam olakšali snalaženje. U osnovama (odjeljak 1) objašnjavamo tko smo i što radimo, sljede?a 3 dijela odnose se na politiku privatnosti podataka primjenjivu za naše korisnike (odjeljak 2), njihove klijente (odjeljak 3) i za posjetitelje (odjeljak 4).

U zadnjem dijelu (odjeljak 5) iznosimo op?enite informacije, primjenjive na sve.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s upotrebom vaših osobnih podataka, kontaktirajte nas pomo?u kontakta koji se nalazi na kraju Odjeljka 5.

1. Osnovne informacije

O nama

Internet partner d.o.o. je tvrtka koja je razvila više vlastitih softverskih rješenja (dalje: rješenja) za naše korisnike. Ta rješenja izme?u ostalog služe za rezervaciju smještaja preko interneta i izradu ponuda i ra?una.

Pojmovi

U ovoj politici privatnosti donji pojmovi zna?e sljede?e:

“Korisnik” je osoba ili tvrtka koja je kod nas prijavljena za upotrebu naših rješenja. Ovo su naj?eš?e vlasnici tvrtke (obrta) i zaposlenici tvrtke koja koristi naša rješenja.

”Klijent našeg korisnika” je osoba koju je korisnik unio u naše rješenje ili je sama unijela svoje podatke u naše rješenje kako bi ostvarila poslovni odnos s korisnikovom tvrtkom.

”Posjetitelj” je osoba koja posje?uje bilo koju od naših internet stranica ili je stupila s nama u kontakt na neki drugi na?in tijekom obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti.

”Internet stranica” je svaka stranica ili aplikacija u našem vlasništvu, a koja ima link na ovu politiku privatnosti.

2. Privatnost za naše korisnike

Ovaj odjeljak odnosi se na osobne informacije koje prikupljamo od naših korisnika kroz naša rješenja. Ako niste naš korisnik, tada su vam vjerojatno prikladniji odjeljci o klijentima naših korisnika ili o posjetiteljima.

Koje podatke prikupljamo?

 1. Podatke koje nam sami dajete
  Prilikom korištenja naših rješenja možete nam dati osobne podate o sebi, zaposlenicima tvrtke i svojim klijentima. Dio informacija nam pružate prilikom prijave za korištenje naših rješenja, dio prilikom njihovog korištenja, a dio prilikom komunikacije s nama na bilo koji na?in, primjerice mailom.
  Time što nam dajete ove informacije skažete se s time da ih prikupljamo, koristimo i prenosimo u skladu s našim Op?im uvjetima korištenja i ovom politikom privatnosti.
 1. Informacije koje automatski prikupljamo
  Tijekom korištenja naših rješenja, možemo automatski prikupljati odre?ene informacije o ure?ajima koje koristite i o korištenju naših rješenja. Za ovo koristimo kola?i?e i druge tehnologije za pra?enje kao što imamo opisano niže u ovom dokumentu.

Za što koristimo osobne informacije?

Osobne podatke koje smo prikupili kroz naša rješenja, možemo koristiti za više namjena, naj?eš?e su ove:

- kako bi znali tko je što napravio u našim rješenjima (potrebno nam je radi statistika, a i da se može utvrditi tko je napravio odre?enu radnju)

- da bi vas obavještavali o vašem ra?unu i pružili podršku

- da bi mogli zaštititi svoja i tu?a prava

- da vam možemo napla?ivati naše usluge

- da bi udovoljili zakonskim uvjetima/zahtjevima

- da bi vam mogli predlagati odre?ene stvari

- da bi vas obavijestili o novostima

Kola?i?i (cookies)

Za pra?enje što se radi u rješenjima i za omogu?avanje rada rješenja koristimo razli?ite tehnologije, od kola?i?a, do tracking pixela, session ID-a, … Ovo nam omogu?uje da saznamo IP adresu, internet preglednik, operativni sustav i sli?no. Imamo izvještaje o mailovima koje vam šaljemo pa i te informacije prikupljamo i možemo pratiti.

Vaša prava

S obzirom da ste naš korisnik, ve?inu svojih informacija možete pogledati, izmijeniti ili obrisati u administrativnom su?elju naših rješenja. Koji god drugi upit ili zahtjev vezan uz vaša prava o privatnosti imali, pošaljite nam ga na personaldata@internetpartner.hr . Možete primjerice prigovoriti na obradu vaših podataka, zatražiti da se uskrati njihova obrada ili da se vaši podaci prenesu negdje drugdje.

Ukoliko vi radite s osobnim podacima klijenata u našim rješenjima, i vaši klijenti žele ostvariti neko svoje pravo, trebali bi se javiti direktno vama, a mogu i nama kao što je opisano u donjem odjeljku ”Privatnost za klijente naših korisnika”. Ukoliko nas vaši klijenti budu kontaktirali za ostvarivanje svojih prava, ili ?emo ih uputiti da se obrate direktno vama ili ako je to prikladno ?emo im odgovoriti.

3. Privatnost za klijente naših korisnika

Ovaj odjeljak odnosi se na osobne informacije koje prikupljamo o klijentima naših korisnika kroz naša rješenja. Naša rješenja su namijenjena za korištenje naših korisnika. S obzirom na to, u ve?ini slu?ajeva radimo u svojstvu izvršitelja obrade u ime naših korisnika. Stoga Internet partner nije odgovoran za politike privatnosti ili sigurnosti koje provode naši korisnici i koje se mogu razlikovati od ovdje navedene politike. Molimo provjerite s našim korisnikom, ?iji ste klijent, koja je njihova politika privatnosti.

Koje podatke prikupljamo?

 1. Podatke koje nam sami dajete
  Prilikom korištenja naših rješenja možete nam dati svoje osobne podate o sebi kako bi ostvarili poslovni odnos s našim korisnicima. Primjerice, ovo može biti kada unosite svoje podatke kako bi rezervirali smještaj kod nekog od naših korisnika. Ove podatke možete mijenjati na na?in da direktno kontaktirate našeg korisnika s kojim ostvarujete poslovni odnos.
 2. Podatke koje zaprimimo od naših korisnika
  Naši korisnici mogu u naša rješenja unijeti vaše osobne informacije. Primjerice kako bi vam izdali ra?un ili kako bi ažurirali podatke koje ste sami unijeli. I u ovom slu?aju za pristup vašim podacima i njihove izmjene potrebno je direktno kontaktirati našeg klijenta s kojim imate poslovni odnos.
 3. Informacije koje automatski prikupljamo
  Tijekom korištenja naših rješenja, možemo automatski prikupljati odre?ene informacije o ure?ajima koje koristite i o korištenju naših rješenja. Za ovo koristimo kola?i?e i druge tehnologije za pra?enje kao što imamo opisano niže u ovom dokumentu.

Za što koristimo osobne informacije?

Osobne podatke koje smo prikupili ili dobili o vama, možemo koristiti za više namjena, naj?eš?e su ove:

- da bi mogli zaštititi svoja i tu?a prava

- da bi udovoljili zakonskim uvjetima/zahtjevima

- da bi mogli pružiti i unapre?ivati naša rješenja

Kola?i?i (cookies)

Za pra?enje što se radi u rješenjima i za omogu?avanje rada rješenja koristimo razli?ite tehnologije, od kola?i?a, do tracking pixela, session ID-a, … Ove tehnologije nam primjerice omogu?uju da znamo u kojem koraku rezervacije netko nije išao dalje te onda možemo raditi na tome da otklonimo uzroke. One nam omogu?uju da saznamo IP adresu, internet preglednik, operativni sustav i sli?no, što se može smatrati osobnim podacima. Imamo izvještaje o mailovima koje vam šaljemo pa i te informacije prikupljamo i možemo pratiti.

Vaša prava

Kao što smo ve? naveli, mi prikupljamo vaše informacije naj?eš?e samo kao izvršitelj obrade za naše korisnike te ukoliko je to vaš slu?aj, trebali bi se obratiti direktno našem korisniku s kojim imate poslovni odnos za ostvarivanje svojih prava.

Ukoliko to nije vaš slu?aj, ili imate neki drugi upit ili zahtjev vezan uz vaša prava o privatnosti, pošaljite nam ga na personaldata@internetpartner.hr . Možete primjerice prigovoriti na obradu vaših podataka, zatražiti da se uskrati njihova obrada ili da se vaši podaci prenesu negdje drugdje.

4. Privatnost za posjetitelje

Ovaj odjeljak odnosi se na osobne informacije koje prikupljamo bilo putem naših internet stranica bilo tijekom obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti kao što su primjerice predavanja, prodaja ili marketing.

Koje podatke prikupljamo?

 1. Podatke koje nam sami dajete
  Neki dijelovi naših internet stranica vas mogu tražiti da ostavite osobne podatke kako bi primjerice stupili u kontakt s nama ili ostavili komentar. Naj?eš?e se radi o mail adresi ili vašem imenu. Tako?er možemo prikupljati vaše osobne podatke prilikom dolaska na naša predavanja, edukacije ili prilikom obavljanja marketinških ili drugih poslovnih aktivnosti. Prilikom komunikacije s nama, možete nam dati i dodatne informacije prema vlastitom naho?enju, o ?emu ?emo imati i ?uvati zapis za našu evidenciju.
  Koje osobne informacije tražimo od vas i razloge zašto ih tražimo ?emo vam jasno predo?iti prilikom prikupljanja vaših osobnih informacija.
 2. Informacije koje automatski prikupljamo
  Tijekom korištenja naših rješenja, možemo automatski prikupljati odre?ene informacije o ure?ajima koje koristite i o korištenju naših rješenja. Za ovo koristimo kola?i?e i druge tehnologije za pra?enje kao što imamo opisano niže u ovom dokumentu.

Za što koristimo osobne informacije?

Osobne podatke koje smo prikupili ili dobili o vama, možemo koristiti za više namjena, naj?eš?e su ove:

- da bi mogli optimizirati i održavati naše internet stranice

- da bi vam mogli slati marketinške informacije, u skladu s onim što ste odabrali

- da bi mogli odgovarati na vaše online upite

- da bi mogli provesti transakcije

- da bi udovoljili zakonskim uvjetima/zahtjevima

Javne informacije, dodaci na našim internet stranicama i vanjske internet stranice

Na našim internet stranicama pišemo blogove koji su javno dostupni. Svaki komentar kojeg tu ostavite vidljiv je svima pa tako i osobne informacije ako ih napišete. Ukoliko se vaše osobne informacije pojavljuju na nekom od naših blogova i želite da ih maknemo, javite nam se na personaldata@internetpartner.hr .

Naše internet stranice mogu imati dodatke koje daju mogu?nosti društvenih mreža, kao što je npr. Facebook like botun. Ukoliko ovo koristite, mogu?e je da ovi dodaci snime vašu IP adresu, stranicu na kojoj ste bili, a mogu vam staviti kola?i? da bi osigurali svoj ispravan rad.

Naše internet stranice sadrže poveznice prema vanjskim internet stranicama ?ija politika privatnosti se razlikuje od naše. Ukoliko tamo ostavljate osobne podatke, tada na njih paze u skladu s njihovom politikom privatnosti. Videa na našim stranicama su primjer poveznice prema vanjskim internet stranicama koji nije o?it (odlazite na vanjsku poveznicu iako ih gledate u sklopu naše internet stranice), gdje samim gledanjem videa pristupate drugoj internet stranici i onda se oni odnose prema vašim osobnim podacima u skladu s vlastitom politikom privatnosti.

Kola?i?i (cookies)

Za pra?enje što se radi na našim internet stranicama i za omogu?avanje rada rješenja koristimo razli?ite tehnologije, od kola?i?a, do tracking pixela, session ID-a, … Ovo nam omogu?uje da saznamo IP adresu, internet preglednik, operativni sustav i sli?no što se može smatrati osobnim podacima. Tako?er vam možemo davati oglase u skladu s iskazanim interesom.

Vaša prava

Imate pravo pristupiti, izmijeniti ili zatražiti brisanje vaših osobnih podataka. Tako?er možete prigovoriti na obradu vaših podataka, zatražiti da se uskrati njihova obrada ili da se vaši podaci prenesu negdje drugdje. Za ostvarivanje ovih prava obratite nam se na personaldata@internetpartner.hr, a mi ?emo u skladu s onim što nam zakon omogu?uje na vaš zahtjev odgovoriti.

Ukoliko smo vaše podatke dobili i/ili obra?ivali ih uz vaš pristanak, taj pristanak u bilo kojem trenutku možete povu?i. Tako?er imate pravo požaliti se nadležnom tijelu u vezi našeg prikupljanja i/ili obrade vaših osobnih podataka. Popis nadležnih tijela unutar zemalja EU možete prona?i ovdje: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

5. Op?e informacije

Ovaj odjeljak sadrži informacije koje mogu biti primjenjive na sve vrste osobnih podataka koje prikupljamo.

S kime dijelimo informacije?

Mogu?e je da vaše osobne informacije proslijedimo ovim vrstama tre?ih strana.

 1. Našim pružateljima usluga
  Za obavljanje našeg posla služimo se uslugama tre?ih strana. Vaše informacije u obliku baza podataka primjerice mogu biti smještene na serveru hosting ku?e s kojom sura?ujemo. Ukoliko se vaši osobni podaci nalaze na ra?unu, taj ra?un ?emo proslijediti svom knjigovodstvenom servisu.
 2. Našim partnerima u oglašavanju
  Informacije koje prikupljamo putem naših internet stranica možemo proslijediti našim partnerima u oglašavanju kako bi oni odradili svoj dio posla što kvalitetnije.
 3. Pravnim službama
  U slu?aju primjerice sudskog naloga, možemo dati podatke koje imamo ako smatramo da je to neophodno.
 4. Potencijalnim kupcima
  U slu?aju da primjerice ulazimo u prodaju tvrtke ili spajanje s drugom tvrtkom, potencijalni kupac može tražiti uvid u naš rad.

Što možete napraviti ako ne želite koristiti kola?i?e?

Možete samostalno upravljati kola?i?ima na sljede?e na?ine.

 1. Odabrati koje marketinške kola?i?e želite imati ili ne na ovom linku: http://www.aboutads.info/choices/ ili putem http://www.youronlinechoices.com .
 2. Op?enite kola?i?e možete podešavati na ovom linku: http://preferences-mgr.truste.com/ .
 3. Možete u svom internet pregledniku isklju?iti korištenje kola?i?a (dio naših rješenja bez kola?i?a ne?e raditi).

Što napraviti ako niste sigurni?

O Internet partneru

 • Lokacija
 • O nama
 • Strategija
 • Vrijednosti


Pon - Pet | 9 - 16
+385.21.339.568

BookingIT -> Internet Partner d.o.o.

Svoje djelovanje otpo?eli smo kao Booking IT, tvrtka osnovana 2005. godine sa sjedištem u Splitu, s ciljem pružanja informati?kih usluga u turizmu.
Višegodišnji rad na tom polju rezultira s više proizvoda za online poslovanje turisti?kih subjekata te zbog potreba rastu?eg poslovanja 2007. godine oformljavamo tvrtku Internet Partner d.o.o. koja dodatno proširuje informati?ke djelatnosti na turizam.
Internet partner postao je vode?i pružatelj tehnologije u industriji putovanja u regiji.

Primjenom naprednih informacijskih tehnologija u turizmu upoznali smo probleme koje mu?e poduzetnike i tvrtke svih veli?ina. Ista iskustva odlu?ili smo primijeniti i na druge grane privrede i tako pružiti svima mogu?nost da svoje poslovanje prenesu na Internet.

VIZIJA
Internet partner ?e biti globalno poduze?e posve?eno izgradnji i stalnom unapre?ivanju IT proizvoda i usluga za rezerviranje i distribuciju smještaja te poboljšanje hotelske prodaje.

 

MISIJA
Olakšati proces rezerviranja i distribucije smještaja, poboljšati prodajne uspjehe svih naših korisnika!
STRATEGIJA
Konstantnim poboljšavanjem usluga online rezerviranja i distribucije pružiti našim klijentima odgovor na izazove kontinuirane promjene tehnologije i na?ina poslovanja.
Naša strategija po?iva na uspostavljanju dugoro?nih partnerskih odnosa s klijentima i dobavlja?ima.

KVALITETA

Težimo visokom stupnju kvalitete u svemu što radimo.

ORIJENTACIJA NA KORISNIKA

Korisnik je klju?an faktor u ostvarivanju vizije stalnog unapre?ivanja IT proizvoda i usluga za rezerviranje. Zbog toga težimo da bude na prvom mjestu u svim našim interakcijama. Ostvarivanje dugoro?nog partnerstva s korisnicima jedini je poslovni model koji garantira trajni uspjeh!

ETIKA

Vodimo se najvrijednijim eti?kim na?elima u svim našim odnosima.

DOPRINOS

Težnja nam je doprinositi dioni?arima, zaposlenicima, okolini u kojoj djelujemo i, naravno, našim korisnicima.